Mittai Traders
Association

 
 
Committee
  Chairman
P. Thangaperumal
     
  General Secretary
T. Ganesan
     
  Treasurer
K. Sundarapandian
     
  Auditor
S. Thangamuthu
     
    Legal Advisor
A. Abu Masood
     
  Association Organizer
V.T. Ramachandran
  A. Subbiah
Advisors
     
  P. Durai Pandian   P. Aathi Gurusamy
  T.K. Krishna Kumar   S. Ramachandran
       
  P. Paramasivam   R. Nagarajan
         
  A.N. Meeran   G. Ganesan
   
Asst. Secretary
  S.A. Sankar   T.R. Sagariya Saravanan
         
Niyamanam
     
  R.R. Prasath   C. Nainar
         
  G. Robert   M. Chandirasekar
         
  S. Subbarao   A.M. Baskaran
         
  M. Kalidass   T. Jegan
         
  S.A. Sankar   Association Finance
A.M. Manraj
         
  Y. Laxmiaji      
         
           
Executive Committee Members
           
  R. Venkatesan   S. Kannan
           
  S. Esakki   R. Murugesa Pandian
           
  S. Kandhasamy   S. Sundararaj
           
  A. Jaffer Sathik   S. Sunmuganathan
           
  N. Ramakrishnan   M.G. Jayakumar
           
  K. Rajamanikam   M.P. Kalyanakumar
           
  A.P. Rajendran   S.R. Ramiah
           
  G. Subramaniyan   M.E. Krishnan
           
  K. Paramsivam   V. Raja
           
  P. Manuvel Raja   K. Nagarajan
           
  K. Kathir   A. Puhalenthi
           
  A. Muthuraj   D. John
           
           
 
 
Committee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Copyrights @ www.mvschennai.com  
Designed by ARNIK Technologies, Chennai